Konsten att vara närvarande

Lollo Ringqvist.

 

Konsten att vara närvarande

Genom att prova sådant som du aldrig gjort tidigare utökar du din ”kreativa repertoar”. Metoden vi utgår från i kursen Skapande bild kommer från Uttryckande Konst-terapi, Expressive Arts, som är en gestaltande terapiform där man använder alla möjliga konstnärliga uttryckssätt.

Enligt Uttryckande Konst finns det inom varje människa en skapande kraft som kan hjälpa oss att ta oss vidare i våra liv, hålla oss levande och låta oss uppleva meningsfullhet. Uttryckande Konst skiljer sig från andra konstnärliga terapier där man håller sig till en konstform, tex bildterapi, dansterapi, dramaterapi eller musikterapi – Uttryckande Konst använder alla formerna.

Det man betonar är övergångarna mellan dem. Det sker något speciellt när man byter konstform. Det kan ske en utvidgning, en ”amplifiering” i öppningen mellan uttryckssätten. Något nytt kan träda fram. Det blir en lek, ett experimenterande.

I min kurs i Lendas, Skapande bild, har jag lagt tonvikten på bildskapandet och väver in andra uttrycksformer på ett sätt som minskar prestationskraven som vi alla har mer eller mindre av. Detta skapar förutsättningar för att hitta ett kreativt flöde, också kallat flow.

Läs mer om kursen Skapande bild här:

www.lendas.nu/kurs/17-21-juni-skapande-bild/

Detta är något av ett pedagogiskt trick, för även om kursen kan fungera terapeutiskt för deltagarna, så är det inte en terapikurs utan en kreativitetskurs. Eventuella personliga insikter, kan komma med på köpet, men kursens fokus ligger på att utveckla sina kreativa uttryckssätt, teckna, måla, skriva texter, utforska kroppens rörelser i fri dans. Och att göra övergångar mellan konstformerna.

I kursen ingår också avslappningsövningar och övningar i medveten närvaro.

Skapande bild handlar om att få tillgång till sin kreativitet med olika uttryckssätt. Vi tecknar och målar, vi rör oss, leker med ord, röst, musik och rytm.

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *