13–17 juni MUNTLIGT BERÄTTANDE

I alla tider och i alla kulturer har människor berättat för varandra. Det kan ha varit för att skapa gemenskap, för att engagera, undervisa eller underhålla. Det muntliga berättandet är kraftfullt och passar i alla sammanhang.

Kanske vill du använda dig av berättandets konst i ditt arbete? Eller kunna berätta sagor fritt för barn och barnbarn? Kanske vill du helt enkelt bara ha roligt i en värld där allting kan hända. I sagans värld talar träden, barn vinner över jättar och gudar förvandlar sig till regn.

Tillsammans kommer vi att undersöka det muntliga berättandets olika skatter. Du får skapa egna historier, men också lära dig att fånga en publik med folksagor och myter. Du får lära dig att använda din röst och din kropp och hur du målar med orden. Du kan vänta dig en kreativ och lekfull vecka där vi har roligt ihop. Du behöver inte ha några förkunskaper.

.

KIRIAKI CHRISTOFORIDES
Muntlig berättare med rötterna i Grekland, stammen i Göteborg och grenarna i hela världen. Har arbetat med storytelling i 20 år i olika sammanhang och projekt.

info@thestory.nu

Läs en intervju med Kiriaki här.

 

www.thestory.nu