22–26 juni     TEATERN I LIVET

Har du lust att pröva på att spela teater? Vill du lära dig att skapa en karaktär? Vill du veta vad som händer när din karaktär möter en annan? Vill du leka på fullt allvar? Vill du tillsammans med andra reflektera över hur vi skapar våra liv?

I denna grundläggande teaterworkshop tränar vi scenisk gestaltning och skapar teater. Vi börjar i leken med att öva vår fantasi och gestaltning i massor av olika övningar, för att sedan fördjupa arbetet i riktning mot att skapa varsin karaktär och se vad som händer när karaktärerna möts. Det avslutande steget vi tar i vår workshop är att låta rollerna träda in i en berättelse. Denna berättelse blir teater när den möter en publik. Allt är SONY DSCen grupprocess och fokus ligger mer på att leva sig in än att uppträda.

Denna kurs kräver inga andra förkunskaper än den erfarenhet du har av att vara människa och leva i relation till andra; nära och på långt håll. Som grundton i hela workshopen ligger lust, fokusering och generositet; vi lägger prestigen på hyllan och leker loss!

 

Så skapar du en rollfigur – läs Staffan Gerdmars
blogginlägg Skådespelaren och livet

 

 

Staffan18STAFFAN GERDMAR Teaterman som arbetar med regi, skådespeleri och som pedagog i det sceniska hantverket. Parallellt med det egna teaterhantverket ägnar han mycket av sin tid åt att fortbilda olika grupper i bemötande, kommunikation och konflikthantering med teater som metod.
0739-60 03 67  staffan (at) lazzi.se